Разделы

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Лозовицького Павла Станіславовича: " Наукові основи управління екологічною безпекою зрошуваних земель Півдня України"

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Чумаченка Сергія Миколайовича на дисертаційну роботу Лозовіцького Павла Станіславовича за темою «Наукові основи управління екологічною безпекою зрошуваних земель півдня України»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Завідувача відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН України Коніщук В.В. на дисертаційну роботу Козак Олени Міланівни за темою "Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін"

Відгук офіційного опонента кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника  В.о. Завідувача відділу динаміки популяцій Інституту еволюційної екології НАН України Пашкевич Н.А. на дисертаційну роботу Козак Олени Міланівни за темою "Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін"

Відгук офіційного опонента кандидата біологічних наук, доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Лісова Н.О. на дисертаційну роботу Омельчук Оксани Сергіївни за темою "Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін"

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри заповідної справи, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управдіння Смоляр О.М. на дисертаційну роботу Омельчук Оксани Сергіївни за темою "Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін"

Відгук офіційного оппонента, доктора технічних наук, професора Зберовського Олександра Владиславовича на дисертаційну роботу Скрипника Олега Олександровича «Управління екологічною безпекою порушених гірничими роботами земель з використанням геометризаційних параметрів поверхні»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук професора Долгової Тетяни Іванівни на дисертаційну роботу на дисертаційну роботу Скрипника Олега Олександровича «Управління екологічною безпекою порушених гірничими роботами земель з використанням геометризаційних параметрів поверхні»

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Антропова Валерія Михайловича на дисертаційну роботу на дисертаційну роботу Полякової Ірини Олександрівни «Наукові засади забезпечення екологічної безпеки об’єктів накопичення і контейнерного зберігання тритієвих відходів»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук Талерка Миколи Миколайовича на дисертаційну роботу  Полякової Ірини Олександрівни «Наукові засади забезпечення екологічної безпеки об’єктів накопичення і контейнерного зберігання тритієвих відходів»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук Мокрого В.І. на дисертаційну роботу Трач Ірини Анатоліївни «Заходи екологічної безпеки з відновлення та збереження мисливської теріофауни лісостепового поділля»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук Волоха А.М. на дисертаційну роботу Трач Ірини Анатоліївни «Заходи екологічної безпеки з відновлення та збереження мисливської теріофауни лісостепового поділля»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Гаврилка Євгена Володимировича на дисертаційну роботу Фролова Валерія Федоровича на тему “Методологічні основи екологічного моніторингу навколоземного космічного простору”

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Алпатова Анатолія Петровича на дисертаційну роботу Фролова Валерія Федоровича на тему “Методологічні основи екологічного моніторингу навколоземного космічного простору”

 

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Інституту ядерних досліджень НАН України Азарова С.І. на дисертаційну роботу Антонова Анатолія Васильовича на тему: " Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та технологій застосування прийнятих вогнегасних речовин"


Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Костенка В.К. на дисертаційну роботу Антонова Анатолія Васильовича на тему: «Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та технологій застосування екологічно прийнятних вогнегаснихречовин»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Шмандія В.М. на дисертаційну роботу Антонова Анатолія Васильовича на тему: «Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та технологій застосування екологічно прийнятних вогнегасних речовин»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук, професора Лукіши О.В. на дисертаційну роботу Бриндзі Ірини Володимірівни на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук, професора Гандзюра В. П. на дисертаційну роботу Бриндзі Ірини Володимірівни на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук Шабанова Д. А. на дисертаційну роботу Йоркіної Надії Володимірівни на тему: «Екотоксикологічна та біоіндикіційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь»

Відгук офіційного опонента кандидата біологічних наук Коломійчука В. П. на дисертаційну роботу Йоркіної Надії Володимірівни на тему: «Екотоксикологічна та біоіндикіційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь»

Відгук офіційного опонента кандидата біологічних наук Шпаківської І.М. на дисертаційну роботу Халаїм Олександри Олегівни на тему: «Оцінка потоків СО2, у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів»

Відгук офіційного опонента доктора біологічних наук Заїменко Н.В. на дисертаційну роботу Халаїм Олександри Олегівни на тему: «Оцінка потоків СО2, у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів»

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора Гомелі М.Д. на дисертаційну роботу Кирилюка Олександра Степановича на тему: «Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій південого Кривбасу на їх екологічну безпеку»

Відгук офіційного опонента доктора геологічних наук, доцента Улицького О.А. на дисертаційну роботу Кирилюка Олександра Степановича на тему: «Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій південого Кривбасу на їх екологічну безпеку»
Анонси