Разделы
ОГОЛОШЕННЯ
Міністерства екології та природних ресурсів України
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
оголошує конкурс про прийом  до аспірантури на 2014 рік
зі спеціальності  08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
з відривом та без відриву від виробництва.
 
Прийом документів для вступу до аспірантури здійснюється з
10 квітня 2014 року по 10 липня 2014 року.
В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
Увересні* 2014 р. вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючих програм  для вищих навчальних закладів.
Перелік документів, що надаються для вступу в аспірантуру:
-     заява;
-          особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи або навчання;
-          список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової тематики, затвердженими науковими керівниками; 
-         копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копія додатку до диплома;
-         біографія;
-          медична довідка про стан здоров’я за формою N 286-у;
-          2 фотокартки розміром  3 х 4;
Складені кандидатські іспити (за наявності відповідних посвідчень) зараховуються як вступні до аспірантури.
Зарахування в аспірантуру — з жовтня 2014 року*.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва — три роки, без відриву від виробництва — чотири роки. Навчання здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
При зарахуванні в аспірантуру  з відривом від виробництва подаються:
трудова книжка, довідка про розмір середньомісячної заробітної плати з останнього основного місця роботи, ідентифікаційний код.
        
  Документи подавати за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35, корпус 2, кім. 318, тел. 206-31-31.
Анонси