Разделы
Спеціалізована вчена рада
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014р. №793 у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління утворені дві спеціалізовані вчені ради:
  К 26.880.02 з правом прийняття до розгляду та проведення  захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні науки);
  Д 26.880.01 
з правом прийняття до розгляду та проведення  захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека (технічні науки).
 Анонси