Разделы
Центр науково-екологічної інформації
Очолює Центр науково-екологічної інформації - Нагорнева Наталія Анатоліївна.

Головні завдання :
-
взаємодія зі ЗМІ та громадськістю щодо поширення інформації з актуальних проблем охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки;
-
формування в суспільстві екологічно орієнтованого світогляду;
-
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Академії,
-
моніторинг науково-дослідних робіт галузі;
-
підготовка аналітичних довідок про роботу Академії;
-
інформаційне забезпечення веб-сайту Академії;
-
видання навчальних посібників та підручників, підготовка до публікації матеріалів за результатами наукових досліджень;
-
висвітлення діяльності Академії в засобах масової інформації України.

Головні результати діяльності Центру:

1) Науково – інформаційна діяльність:
- підготовка матеріалів для участі в міжнародних конференціях та "круглих столах";
- організація та презентація Академії на Міжнародному форумі «Довкілля для України»;
- наповнення базовою інформацією веб-порталу щодо діяльності Академії;
- щоденний моніторинг екологічних новин в Україні, у світі; наука і техніка в галузі екології, бібліографія нових видань та підготовка на основі цих даних дайджесту екологічних новин для керівництва Міністерства екології та природних ресурсів вУкраїни.
2) Видавнича діяльність:
- літературне редагування та підготовка до друку навчальних посібників;

- збір, редагування та підготовка до друку щоквартального журналу "Екологічні науки".
3) Співпраця Академії зі ЗМІ:
- підготовка прямих ефірів на провідних теле- та радіоканалах країни ректора Академії Олександра Бондаря та науковців Академії;

- розміщення наукових матеріалів фахівців Академії на шпальтах газет.

Контакти:
тел.: (044) 206-30-34
e-mail: pressdei@ukr.net

Анонси