Разделы
Центр міжнародної співпраці з питань змін клімату та енергозбереження

Мета діяльності Центру:
Вивчення міжнародного досвіду щодо реалізації вимог Кіотського протоколу, впровадження економічних механізмів Кіотського протоколу, як торгівля квотами, проекти спільного впровадження, механізми чистого розвитку, цільові екологічні інвестиції, боротьба зі змінами клімату та адаптація до них, засади функціонування більш чистого виробництва, «зеленої» економіки, енергозбереження та надання Міністерству екології та природних ресурсів відповідної інформації з метою впровадження найкращої практики в Україні

Основні напрями діяльності Центру:
- Організація та проведення міжнародних семінарів виходячи із мети діяльності Центру;
- Проведення науково-дослідних робіт з питань пов’язаних:
    - з екологізацією економіки (більш чисте виробництво, «зелена економіка», в тому числі низьковуглецева економіка, енергозбереження);
    - змінами клімату та адаптація до них;
    - методологічними засадами визначення та перегляду тарифів на надання послуг із збирання, заготівлі та утилізації використаної упаковки;
    - розвитком ринку вторинних ресурсів;
    - проведенням стратегічної екологічної оцінки ймовірних екологічних наслідків;
    - впровадження в Україні більш чистого виробництва;
- Розробка навчально-методичного забезпечення для проведення курсів з підвищення кваліфікації щодо правових основ природокористування.
 
Центр проводить лекції:
- з підвищення кваліфікації в сфері поводження з відходами та охорони атмосферного повітря;
- для кандидатів, які мають  намір  отримати сертифікат екологічного аудитора.

 
Контакти:
тел.: (044) 206 31 87
e-mail: academ2010@i.ua