Разделы
Центр екологічної сертифікації

Очолює Центр екологічної сертифікації Абідов Султан Турсуновичч.  

Мета діяльності Центру:

- надання якісних послуг з оцінювання відповідності згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів під час виконання робіт із сертифікації систем екологічного управління згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2006.

Основні напрямки діяльності Центру:
- організація і проведення робіт із сертифікації СЕУ, реагування на скарги;
- здійснення технічного нагляду за сертифікованими СЕУ протягом усього терміну дії сертифіката;
- проведення внутрішніх аудитів результативності функціонування СЕУ з метою її поліпшення;
- забезпечення необхідної компетентності персоналу ОС;
- забезпечення конфіденційності інформації, одержаної під час проведення робіт із сертифікації СЕУ;
- участь у проведенні екологічних аудитів;
- виконання науково-дослідних робіт у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Відповідно до покладених на нього завдань Центр виконує такі функції:
1) розробляє та актуалізує внутрішні організаційно-методичні документи СЕУ, якими керується у своїй діяльності;
2) визначає свою політику у сфері якості та інформує заінтересовані сторони стосовно політики та зобов’язань ОС;
3) розглядає заявки на сертифікацію СЕУ та приймає рішення щодо сертифікації СЕУ, включаючи надання, підтримання, поновлення, розширення, скорочення, призупинення і скасування сертифікації;
4) готує договори на проведення науково-дослідних робіт, екологічного аудиту, робіт із сертифікації СЕУ та здійснює виконання цих робіт;
5) здійснює співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, громадськістю.


Контакти:
Тел./факс (044)  206-31-32

e-mail: dei­_center@ukr.net
            standarttk@yandex.ru

 

Анонси