Разделы
Проректор з науково-педагогічної роботи

Барановська Ванда Євгенівна
      Кандидат економічних наук

1964 року народження, в 1986 році закінчила Українську сільськогосподарську Академію (з відзнакою) за спеціальністю економіст-математик. 1986 року – інженер Українського філіалу Всесоюзного науково-дослідного проектного інституту “Облік” ЦСУ СРСР. У 1989 р. – закінчила аспірантуру Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (РВПС України НАНУ) і здобула вчену ступінь кандидата економічних наук. 1989–1998 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. 1998–2001 рр. – навчання в докторантурі РВПС України НАНУ НАН України. 2000 рік – співзасновник Всеукраїнської громадської організації “Академія міжсистемного прогнозування та кардинальної психології”, президентом якої була до 2003 року. 2000–2001 рр. – викладала за контрактом у “Міжнародному інституті стратегії развитку людини і суспільства” (м. Москва). 1999–2004 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики Українського аграрного Університету (за сумісництвом). З 2002 року – проректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.
     Наукові дослідження спрямовані на визначення загальних закономірностей розвитку та прогнозування багаторівневих систем (людина-підприємство-суспільство-довкілля), впровадження раціонального природокористування та екологічного менеджменту.

Анонси