Разделы
Пріорітетні напрями НДР
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління є виконавцем низки науково-дослідних робіт, основною тематикою яких є вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю та оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи, заповідної справи, поводження з відходами, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, екологічного аудиту, керування навколишнім середовищем, стандартизації, сертифікації, маркування та метрології у природоохоронній галузі.   

Пріоритетні напрями наукових досліджень Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди на 2016-2020 роки

1) формування наукових основ національної екологічної політики на засадах збалансованого розвитку, у т.ч. на регіональному рівні;

2) розробляння індикаторів (показників) екологічної безпеки довкілля з метою вдосконалення екологічної політики та поліпшення стану навколишнього середовища;

3) розробляння теоретичних основ оцінювання техногенних ризиків, з метою визначення оптимальних форм управління екологічною безпекою в різних галузях народного господарства;

4) розробляння та удосконалювання науково-методологічних та навчально- методичних засад освіти для збалансованого розвитку з метою забезпечення реалізації Стратегії ЄЕК ООН з освіти для збалансованого розвитку;

5) вдосконалення системи екологічного моніторингу;

6) розробляння основ та створення нових напрямів з глибокого очищення стічних вод та методології з попередження цвітіння водоймищ синьо-зеленими водоростями;

7) розробляння теоретико-методологічних засад інституціонального забезпечення формування економіки екологобезпечного землекористування в умовах ринкових земельних відносин;

8) розробляння науково-методичних основ формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин;

9) розробляння науково-методичних основ іноваційно-інвестиційних напрямів розвитку землеустрою на місцевому рівні:

10) наукове обгрунтування удосконалення системи ведення державного кадастру територій та об'єктів ПЗФ;

11) розробляння рекомендацій з формування еколого-економічних відносин рекреаційної діяльності на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

12) розробляння концепції створення та розвитку банку даних з екологічно чистих технологій та технологій у природоохоронній сфері та сфері Національної мережі екологічного маркування;

13) розробляння методологічних та методичних засад збереження та відтворення біотичного і ландшафтного розмаїття в природно-заповідній та екологічній мережі України;

14) розробляння рекомендацій з удосконалення системи екологічного аудиту та екологічного управління.

(Протокол засідання Вченої Ради Академії від 29.04.2016 р.№ 2-16)

Анонси