Вступникові

 

 

Вступник особисто подає до Приймальної комісії Академії заяву в паперовій формі.

Разом із заявою в паперовій формі вступник подає особисто оригінали
:

документа, що посвідчує особу (паспорт);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього (особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту);

довідки про ідентифікаційний код;

дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

довідки з місця роботи, яка підтверджує, що абітурієнт має стаж практичної роботи в галузі не менш як 5 років.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії вище зазначених документів (окрім довідки з місця роботи);

ксерокопії титульної сторінки видання, змісту та першої сторінки наукової праці, якщо абітурієнт має публікації у фахових виданнях зі спеціальності;

чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Документи приймають:

З
 13
 серпня до 14 вересня 2018 р. (екологія та охорона НПС);

З 20 серпня до 21 вересня 2018 р. (землевпорядкування та екологізація землекористування);

З 20
 серпня до 21 вересня 2018 р. 
 (геодезія та землеустрій).

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання земельного ринку, планування землекористування територій територіальних громад, тому випускники: 

- спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації землеустрій та адміністрування землекористування є основними учасниками регулювання земельних відносин, адміністрування землекористування, ведення землевпорядної, кадастрової, оцінної діяльності, планування розвитку землекористування адміністративно-територіальних утворень тощо;

- спеціальності 101 «Екологія» спеціалізації землевпорядкування та екологізація землекористування є основними учасниками організації раціонального використання та охорони земель державної, комунальної і приватної власності та, зокрема, впорядкування землекористування територіальних громад, інспекційної діяльності, планування розвитку землекористування територій природно-заповідного фонду  тощо.

Правила прийому на навчання до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем магістр

Положення про приймальну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про Апеляційну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління


 
Анонси