Приймальна комісія

 

 

 Для вступу до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління необхідно:

 а) пред’явити:

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

2. Документ державного зразка (оригінал диплому) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього.

 б) подати:

1. Заяву на ім’я ректора;

2. Копію документа  державного зразка (диплому) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатку до нього;

3. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);

4. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

5. Копію ідентифікаційного коду;

6. Медичну довідку форми № 086-о.

 
Документи приймаються до 11 жовтня  2017 р.

 Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання земельного ринку, планування землекористування територій територіальних громад, тому випускники: 

- спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» по спеціалізації землеустрій та адміністрування землекористування є основними учасниками регулювання земельних відносин, адміністрування землекористування, ведення землевпорядної, кадастрової, оціночної діяльності, планування розвитку землекористування адміністративно-територіальних утворень тощо;

- спеціальності 101 «Екологія» по спеціалізації землевпорядкування та екологізація землекористування є основними учасниками організації раціонального використання та охорони земель державної, комунальної і приватної власності та зокрема, впорядкування землекористувань територіальних громад, здійснення інспекційної діяльності, планування розвитку землекористування територій природно-заповідного фонду  тощо.Графік роботи Приймальної комісії

Положення про приймальну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про Апеляційну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Питання до фахового іспиту зі спеціальності 101 "ЕКОЛОГІЯ"

Програма фахового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"


Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ" на основі ступеня бакалавра та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальність)


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ
 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ2

Договір із студентами

Анонси