Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації - професійна підготовка висококваліфікованих фахівців з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, організації та здійснення державного екологічного контролю, земельного контролю та оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи, заповідної справи, поводження з відходами, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, екологічного аудиту, управління навколишнім середовищем, стандартизації, сертифікації, маркування та метрології у природоохоронній галузі.
Анонси