Магістратура
У серпні 2016 року Державна академія післядипломної освіти та управління отримала ліцензію (серія ЛВ № 000173), видану за наказами Міністерства освіти і науки України від 18.08.2016 № 1416л та від 26.08.2016 № 1419л, на провадження освітньої діяльності щодо підготування фахівців освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 101 – екологія та 193 – геодезія та землеустрій. 

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошено прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

за освітнім ступенем магістр

 

Галузь

знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований

обсяг

Нормативний термін

навчання

Вартість одного року навчання, грн

Ліцензія

10 Природничі

науки

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

60

2,5

8000

Наказ МОН 18.08.2016

№ 1416л
(серія ЛВ № 000173) 

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та адміністрування землекористування

25

2,5

5800

Наказ МОН

26.08.2016

№ 1419л
(серія ЛВ № 000173)

101

Екологія

Землевпорядкування

та екологізація

землекористування

Магістр землевпорядник

 

5800 грн.

 

20 осіб


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ2

Графік роботи Приймальної комісії


Правила прийому на навчання 
до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про приймальну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про Апеляційну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
  

Питання до фахового іспиту зі спеціальності 101 "ЕКОЛОГІЯ"

Програма фахового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"


Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ" на основі ступеня бакалавра та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальність)


Договір із студентами

Наказ від 17 жовтня 2017 року "Про зарахування на навчання"
 
Анонси