Магістратура

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління при Мінприроди запрошує на навчання на другому (магістерському) рівні освіти за заочною формою навчання за такими спеціальностями:

- спеціальність 101 – «Екологія» із спеціалізаціями «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Землевпорядкування та екологізація землекористування»

- спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» із спеціалізаціями «Землеустрій та адміністрування землекористуванням» та «Кадастровий реєстратор»

Прийом документів для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні на денній та заочній формах навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка».

Перелік документів для вступу:
Вступник особисто подає до Приймальної комісії Академії заяву в паперовій формі.
Разом із заявою в паперовій формі вступник подає особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (паспорт);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього (особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту);

- копія ідентифікаційного коду;

- дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Для навчання в аспірантурі додатково подаються ксерокопії титульної сторінки видання, змісту та першої сторінки наукової праці, якщо абітурієнт має публікації у фахових виданнях зі спеціальності
 
 
Анонси