Магістратура
У серпні 2016 року Державна академія післядипломної освіти та управління отримала ліцензії, видані за наказами Міністерства освіти і науки України від 18.08.2016 № 1416л та від 26.08.2016 № 1419л, на провадження освітньої діяльностіщодо підготування фахівців освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 101 – екологія та 193 – геодезія та землеустрій. 

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошено прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

за освітнім ступенем магістр

 

Галузь

знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований

обсяг

Нормативний термін

навчання

Вартість одного року навчання, грн

Ліцензія

10 Природничі

науки

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

60

2,5

8000

Наказ МОН 18.08.2016

№ 1416л 

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та адміністрування землекористування

25

2,5

5800

Наказ МОН

26.08.2016

№ 1419л

Положення про приймальну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про Апеляційну комісію Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Положення про співбесіду Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Правила прийому на навчання до Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

  
Програма додаткового вступного випробування за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 101 “ЕКОЛОГІЯ”
 

Програма співбесіди вступного випробування за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 101 “ЕКОЛОГІЯ”

Програма фахового вступного випробування за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 101 “ЕКОЛОГІЯ”

Питання до фахового іспиту зі спеціальності 101 "ЕКОЛОГІЯ"

Розклад вступних іспитів
 
Договір із студентами

Розклад занять (здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 101 "Екологія")

Наказ про зарахування на навчання

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Анонси