Разделы
Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування
Очолює Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Третяк Антон Миколайович.
 
Основні напрями діяльності ННІ економіки та екології природокористування:
- Формування та реалізація державної екологічної політики у сфері природокористування;
- Формування наукових засад створення інтегрованої системи управління природокористуванням;
- Розробка механізмів та інструментів державного адміністрування у сфері природокористування;
- Адаптація європейських підходів до формування екомережі України як базової основи природоохоронного землекористування;
- Економіка природокористування в контексті сталого розвитку територій;
- Розроблення методичних підходів до економічної і екологічної оцінки природних ресурсів та територій природно-заповідного фонду;
- Розробка напрямів та механізмів рентного регулювання використання природних ресурсів в умовах ринкових земельних та екологічних відносин;
- Інвестиційно-інноваційний розвиток рекреаційного землекористування у сфері природокористування та рекреаційної діяльності;
- Розробка інституціонального забезпечення природокористування відповідно до вимог Європейського Союзу та міжнародних стандартів;
- Розроблення концептуальних засад збалансованого розвитку сільськогосподарського та природоохоронного землекористування сільських територій.
 
До складу інституту входять:
1. Кафедра екології та економіки землекористування;
2. Кафедра заповідної справи;
3. Кафедра сталого природокористування.

Перелік публікацій

27 листопада 2015 р. в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління відбувся «круглий стіл» на тему: «Про заходи щодо підвищення ефективності управління розвитку землекористування територіальних громад». А.М. Третяк – директор навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України з доповіддю «Про інституційні заходи щодо підвищення ефективності управління планування розвитку землекористування територіальними громадами на території сільської, селищної та міської рад» виступив … . В обговоренні брали участь вчені і фахівці агроекологічної галузі, науковці ДЕА: Джос А.М. (м. Київ), Дорош М.Й. (м. Київ), Думін Ю.В. (м. Харків), Куций Т.П. (м. Донецьк), Леонець В.О. (м. Київ), Юрченко А.Д. (м. Київ).

Учасники засідання «круглого столу» схвалили висловлені виступаючими пропозиції, зокрема:

1. Підтримати ініціативу ДЕА щодо удосконалення земельного законодавства з управління землекористуванням територіальних громад та створення його відповідної організаційної і методичної бази;

2. Вважати доцільним проведення експериментального проектування землекористувань територіальних громад в різних регіонах України;

3. Для громадського супроводження використання територіальними громадами земельних та інших природних ресурсів створити відповідну громадську організацію;

4. Вивчити можливості використання коштів екологічного фонду та коштів, що надходять від втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для несільськогосподарських потреб.

Завантажити презентаціюКонтакти:  
тел. (044) 248-45-05,

e
-mail: nnieco@ukr.net

 
 
Анонси