Разделы
Навчально-науковий інститут екологічного моніторингу та інноваційних технологій

Очолює Навчально-науковий інститут екологічного моніторингу та інноваційних технологій  доктор фізико-математичних наук Ващенко Володимир Миколайович. 

  До складу ННІ входять 3 кафедри:
- кафедра екологічно-збалансованих технологій та моніторингу;
- кафедра водно-екологічних проблем;
- кафедра геоінформаційних та аерокосмічних технологій.

   Основною метою діяльності ННІ є забезпечення навчально-наукового процесу з екологічного моніторингу та інноваційних технологій, а саме:
- нормативно-правове регулювання в сфері охорони атмосферного повітря;
- управління викидами парникових газів;
- моделі оцінки забруднення атмосферного повітря та прогнозування викидів парникових газів;
- освіта для формування та реалізації екологічної політики;
- розробка регіональних стратегій економічного розвитку;
- концептуальні основи створення банків даних;
- екологічне консультування та супроводження проектів;
- прогнозування викидів парникових газів на перспективу для різних сценаріїв розвитку галузей економіки;
- охорона водних ресурсів-пріоритет екологічної політики держави;
- впровадження геоінформаційних та аерокосмічних технологій в державну систему моніторингу довкілля;
- Освіта населення з питань зміни клімату.

Контакти:

тел: 248-40-34
E-mail: daniilko@mail.ru
 

 

Анонси