Разделы
Міжгалузевий координаційний центр з екологічної освіти для сталого розвитку
Очолює Центр - Фінін Г.С.
Основні напрями діяльності:

     Аналітичний
Аналіз міжнародного досвіду реалізації екополітики та політики збалансованого розвитку, а також розробки планів дій з охорони довкілля та стратегій збалансованого розвитку.
Проведення системного аналізу науково-методологічного забезпечення освіти для збалансованого розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід; розроблення концептуальної моделі взаємозв'язків екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку.

     Сприяння реалізації Стратегії ЄЕК ООН з освіти для збалансованого розвитку
            Створення правових засад реалізації Стратегії ЄЕК ООН з освіти для збалансованого розвитку.
Підготовка пропозицій щодо інтеграції освіти для збалансованого розвитку у кваліфікаційні вимоги спеціалістів-екологів та освітні стандарти системи післядипломної освіти, а також підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти з освіти для збалансованого розвитку.
Анонси