Разделы
Кафедру заповідної справи очолює доктор біологічних наук, професор Смоляр (Байрак) Олена Миколаївна.

Основні напрями освітньої роботи кафедри:
  • організація та проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців і посадових осіб державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються формування національної, регіональних та локальних екомереж, сучасних підходів щодо збереження та збагачення біорізноманіття, екологічного моніторингу, організації та функціонування об’єктів ПЗФ, ролі та стану лісів в екомережах України і проблем їх охорони»;
  • участь у підготуванні магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (дисципліни «Організація та функціонування об’єктів ПЗФ», «Екологічне лісівництво»);
  • розроблення методичного забезпечення системи післядипломної освіти відповідно до основних напрямів освітньої діяльності;
  • видання навчальних посібників, конспектів лекцій, підручників, методичних вказівок тощо;
  • організація та проведення щорічних науково-практичних семінарів:
– «Науково-освітня роль заповідних дендропарків України»;
– «Формування схем національної, регіональних та локальних екомереж (у рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»).

 Напрями науково-дослідної діяльності кафедри:
Науково-дослідна діяльність:
  • розроблення наукових обґрунтувань перспективних природно-заповідних територій, Проектів створення територій та об’єктів ПЗФ, Проектів організації заповідників, національних та регіональних природнихпарків;
  • розроблення програм та проектування національної, регіональних і локальних екомереж в Україні, оптимізування природно-заповідного фонду України в контексті національної та регіональних екомереж;
  • оцінювання об’єктів і територій ПЗФ на відповідність категорії природних ядер для забезпечення функціонування екомереж;
  • дослідження біотичного та ландшафтного різноманіття зелених зон урбосистем як основи для формування локальних екомереж;
Інформаційно-просвітницька робота кафедри, згідно затверджених планів роботи кафедри.

   - виступи у засобах масової інформації;
  - проведення екопросвітніх лекцій для посадових осіб та фахівців органів місцевого самоврядування, працівників установ природно-заповідного фонду, представників громадських організацій;
   - участь в прес-конференціях;
   -  підготовка науково-популярних природоохоронних видань (буклетів, проспектів, журналів, книг);
   - підготовка публікацій до різних видань.

Контакти:
тел. (факс): (044) 206-23-81
e-mail:  dea.kzs@ukr.net

 

Анонси