Разделы
Очолює Кафедра екологічного аудиту та експертизи кандидат технічних наук Іващенко Тарас Григорович.

Мета діяльності: підвищення рівня професійних знань та компетентності посадових осіб та державних службовців, фахівців - екологів підприємств та організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема водокористування, екологічного аудиту та експертизи.

Основні напрями освітньої роботи кафедри.
-         організація та проведення курсів підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня професійних знань та компетентності посадових осіб та державних службовців, фахівців-екологів підприємств та організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема водокористування, екологічного аудиту, оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи.
-         викладання навчальних дисциплін «Екологічний аудит», «Біологічна безпека» студентам другої вищої освіти заочної форми навчання, а також наукове керування під час підготовки курсових та дипломних робіт.
 
Напрями науково-дослідної діяльності кафедри.
-    науковий супровід підприємств з питань екологічної і радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища;
- проведення наукових еколого-експертних оцінок нормативно-правових документів, проектної документації та ін.;
- еколого-безпечне поводження з обладнанням та матеріалами забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання;
- біологічна безпека;
- комплексне оцінювання екологічного стану територій підприємств та об’єктів за впливу важких металів та інших токсикантів;
- розробка нормативів гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти (ГДС) та гранично допустимих викидів у повітря (ГДВ), а також інвентаризація відходів та розробка лімітів на їх утворення;
- розробка розділу проектної документації «Оцінка впливу на навколишнє середовище» згідно ДБН А.2.2-1-2003;
- екологічний аудит підприємств;  
-         кафедра активно працює над підготовкою наукових кадрів. У 2013 році на базі кафедри успішно захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. На стадії підготовки знаходяться дві дисертаційні роботи.

Інформаційно-просвітницька робота кафедри.
-         відповідно до угоди про співпрацю між ДЕА та Київською малою академією наук учнівської молоді (МАН) на базі кафедри діє екологічна секція МАН
-         участь співробітників кафедри у заходах, присвячених охороні навколишнього природного середовища: круглих столах, семінарах, форумах.

Тематика курсів.
- курси підвищення кваліфікації з підготовки до кваліфікаційних іспитів на отримання сертифікату екологічного аудитора;
- курси підвищення кваліфікаціїекологічних аудиторів для продовження чинності сертифікату державного екологічного аудитора;
- курси підвищення кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища;
- курси підвищення кваліфікації з підготовки до професійної атестації експертів проектної документації.

Список навчально-методичних та наукових праць викладачів кафедри (методики, посібники, підручники)
За період існування кафедри, співробітниками було опубліковано більше 100 наукових праць у фахових журналах України, іноземних виданнях, матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-технічних конференцій.

тел.: (044) 206-31-85
E-mail: emaa.dea@ukr.net 
 
Анонси