Разделы
Кафедру екології та економіки землекористування очолює доктор економічних наук Будзяк Ольга Степанівна.

Мета діяльності кафедри: – підвищення кваліфікації державних службовців та фахівців з екології землекористування і економіки природних ресурсів Мінприроди, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться у сфері його управління та відповідно до Закону України «Про освіту» фахівців інших галузей економіки
 
Основні напрями освітньої роботи кафедри
пов’язані з організацією та проведенням курсів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб і спеціалістів, які забезпечують виконання функцій Мінприроди, а також керівників та фахівців інших центральних і регіональних органів виконавчої влади та спеціалістів з еколого-економічних проблем землекористування, зокрема з питань:
 • формування та реалізації державної екологічної політики у сфері регулювання земельних відносин, оптимізації (розвитку) природоохоронного землекористування;
 • удосконалення системи управління природоохоронним землекористуванням, інституціонального забезпечення розвитку системи інтегрованого управління земельними та іншими природними ресурсами;
 • ефективної організації раціонального використання і охорони земельних ресурсів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, землекористування у межах територіальних зон з особливим режимом використання земель на базі ГІС-технологій;
 • розвитку рекреаційного землекористування;
 • економіки землекористування в контексті сталого розвитку територій;
 • організації інвестування у сфері землекористування та рекреаційної діяльності;
 • ведення державного та земельного кадастру ПЗФ;
 • розробки та впровадження механізмів стандартизації та нормування у сфері природоохоронного землекористування, землеустрою, охорони земель та кадастру.
 
Напрями науково-дослідної діяльності кафедри
 • формування інституціональної бази державного управління природоохоронним землекористуванням;
 • розробка напрямів та механізмів економічних, екологічних та правових відносин власності на землю;
 • економіка природоохоронних послуг;
 • удосконалення теоретико-методологічних підходів до економічної і екологічної оцінки земельних ресурсів та земель об’єктів природно-заповідного фонду;
 • розробка процедури землевпорядних та організаційно-правових дій щодо формування прав на землю та інші природні ресурси, обмежень у використанні земель і механізмів їх регулювання в межах територій адміністративно-територіальних утворень;
 • розробкамеханізмів рентного регулювання використання земельних ресурсів в умовах нових земельних та екологічних відносин;
 • капіталізація землекористування;
 • розробка організаційно-землевпорядних заходів щодо визначення на місцевості меж територій та об’єктів екомережі в складі суб’єктів землекористування;
 • вдосконалення методів та інструментів розробки проектів організації територій ПЗФ;
 • рекреаційне землекористування;
 • розробка навчально-методичного забезпечення у сфері природоохоронного землекористування (робочих програм, навчальних тематичних планів, конспектів лекцій, слайдів до лекцій, завдань для тестування; матеріалів до практичних занять, семінарів, круглих столів);
 • підготовка до видання підручників, нормативно-методичних збірників, видаткових матеріалів.
 
Напрями інформаційно-просвітницької діяльності кафедри
 • проведення еколого-просвітницька роботи щодо проблем збереження цінних земель та інших природних ресурсів України в умовах ринку земельно-екологічних відносин;
 • еколого-виховна діяльність щодо екологізації сільськогосподарського землекористування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
 • екологічна освіта в контексті природоохоронного землекористування;
 • організація та проведення заходів з ефективного використання і охорони земельних та інших природних ресурсів в межах територій адміністративно-територіальних утворень;
 • організація та участь у міжнародних наукових та практичних конференціях, семінарах, круглих столах, виставкових заходах з метою ознайомлення громадськості з еколого-економічними проблемами землекористування та шляхами їх вирішення.
Публікації співробітників за 2014 рік

Публікації співробітників за 2015 рік

 
Контакти:
Тел. (044) 248-45-05
Анонси