Разделы
Кафедра екології, екологічного контролю та аудиту

 
З 2002 року кафедру очолює д. г-м. н, д. геогр. н., д. т. н., професор Рудько Георгій Ілліч – автор більше 450 наукових праць, у тому числі 10 підручників для вищої школи та 15 монографій на екологічну тематику.

Кафедра екології, екологічного контролю та аудиту (до 2004 – кафедра прикладної екології) заснована в 1996 році і є випусковою за спеціальністю 7.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища.

Мета діяльності кафедри: підвищення рівня професійних знань та компетентності посадових осіб та спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, екологічного контролю та аудиту.

Основні завдання діяльності кафедри:

  •  підвищення кваліфікації державних службовців – посадових осіб і спеціалістів, які забезпечують виконання функцій Мінприроди, Державної екологічної інспекції України, зокрема, щодо реалізації державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій  та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
  •  надання освітніх послуг для отримання другої вищої освіти за спеціальністю 7.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища;
  •  розробляння навчально-методичного забезпечення вищеназваної освітньої діяльності;
  • виконання науково-дослідних робіт та підготовка наукових кадрів.

У складі кафедри працюють 2 доктори наук, які мають вчене звання професора, та три кандидати наук.

 
Анонси