Разделы
Інформаційно-просвітницький Орхуський центр
Очолює Інформаційно-просвітницький орхуський центр - Сєрова Галина Володимирівна

Центр:
- забезпечує інформаційно-комуні­ка­ційну можливість діалогу громадсь­кості та державних органів влади у виробленні екологічно значущих рішень;
- організовує та проводить консультації з громадськістю, громадські слухання, конференції, семінари, круглі столи щодо розроблення нормативно-правових актів, планів, програм з питань довкілля;
- проводить інформаційно-навчальні тренінги для державних службовців, представників місцевого самовряду­вання, громадських організацій екологічного спрямування та ЗМІ;
- бере участь у реалізації / здійснює організаційну підтримку/ менеджмент міжнародних і національних проектів з питань реалізації положень Орхуської конвенції, Конвенції Еспоо, екологічної просвіти та освіти для сталого розвитку.

Напрями діяльності:
інформаційно-комунікаційна;
інформаційно-консультативна;
інформаційно-просвітницька та навчальна;
науково-методична;
координаційна;
міжнародне співробітництво.

При центрі створено Координаційну раду, до складу якої ввійшли представники Мінприроди України, Громадської ради при Мінприроди України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, неурядових громадських організацій, міжнародних організацій та фондів.

Центр має достатнє приміщення та комунікаційні засоби для проведення зустрічей, семінарів, круглих столів, міжнародних заходів за участю представників влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій екологічного спрямування, ЗМІ тощо для вироблення спільної оцінки екологічної політики держави та вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища.

 
Контакти:
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), 35, 1 поверх, к. 103
т/ф 206-31-80
Анонси