Разделы

Дисертація на тему: " Наукові основи управління екологічною безпекою зрошуваних земель Півдня України", дисертант Лозовіцкий П. С.

Дисертація на тему:"ПРИРОДНІ БІОТОПИ БАСЕЙНУ Р. ЛАТОРИЦЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗМІН", дисертант Козак О. М.

Дисертація на тему:"ЗАПЛАВНІ ФІТОСИСТЕМИ У СТРУКТУРІ РІЧКОВО-ДОЛИННИХ КОРИДОРІВ ЕКОМЕРЕЖІ ЗАКАРПАТТЯ", дисертант Омельчук О. С.

Дисертація на тему:"НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЗАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТИ", дисертант Скрипник О.А.

Дисертація на тему: "Удосконалення системи управління екологічною безпекою атмосферного повітря та гідрогеологічного середовища навколо вугільних шахт" дисертант Плахотній С.А.

Дисертація на тему: "ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У КОЛОДЯЗЯХ ПРИКАРПАТТЯ" дисертант Бриндзя І.В.

Дисертація на тему: "ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ТА БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ УРБОСИСТЕМИ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ " дисертант Йоркіна Н. В.

Дисертація на тему: "Оцінка потоків СО2, у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів " дисертант Халаїм О.І.

Дисертація на тему: "Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій південого Кривбасу на їх екологічну безпеку" дисертант Кирилюк О.С.

Анонси