Новини
Звіт юних екологів про наукові здобутки
В рамках Угоди про творчу співпрацю Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та   Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київська МАН) на базі ДЕА успішно працює філія Секції екології Київської МАН. Спільно з інститутами та кафедрами Академії було здійснено низку корисних заходів для сприяння практичному втіленню регіональних, загальнодержавних та міжнародних науково-освітніх програм і творчих зв’язків, проведенню спільних виховних, просвітницьких, навчальних заходів та організації лекторіїв, практикумів, конкурсів, екологічних експедицій, тощо.

Так, на лекторії «Передові рубежі біології», що  проводиться спільно з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, з лекціями виступали  науковці ДЕА: Машков О.А. («Екологічна безпека України»), Ващенко В.М. («Можливості керування глобальним кліматом», «Екологічно безпечна інноваційна “зелена” ядерна енергетика»)Смоляр В.В. («Екологічний аудит та стан природних ресурсів України»), Фролов В.Ф. («Екологічна безпека біосфери Землі і Космосу»), Байрак О.М. («Природно-заповідні території України та їх соціально-екологічне значення»), Назаренко В.І. («Біоіндикація, біомоніторинг та біосенсорика») та ін. Протягом звітного року надавалася науково-методична допомога відділенню екології та аграрних наук Київської МАН, зокрема, секції екології . За сприяння співробітників ДЕА члени Київської МАН брали участь у засіданні « круглого столу»  на тему: «Роль молоді України в досягненні цілей сталого розвитку», Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи».

14 квітня ц.р. члени секції екології Київського та Харківського територіальних відділень МАН України звітували про наукові здобутки на регіональних та міжнародних конкурсах науково-технічної творчості в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінприроди і були нагороджені грамотами ДЕА. Звіт юних екологів приймали: ректор ДЕА, чл.-кор. НААН України, д.б.н. професор Олександр Бондар, проректор з науково-педагогічної роботи  Ванда Барановська, проректор з наукової роботи Олег Машков, екс-міністр Мінприроди України Сергій Поляков  таекс-заступникМіністра Олександр Сушко.
Було заслухано 8доповідей, а саме:
  1. «Стан білкового обміну та ядерний апарат нейронів кори головного мозку  в умовах довготривалої дії солей  важких металів на організм;   синаптосоми та нейрони - будівельні блоки нервової системи» -  Даниела Гайчук, учениця 10 кл. гімназії біотехнологій № 177 м. Києва.
  1. «Використання GPS-навігації для визначення властивостей грунту та картування врожаю» - Єлизавета Чала, учениця 10 кл. ліцею міжнародних відносин № 51 м. Києва.
  1. «Вплив нових флуоресцентних репортерів – карбонових точок на дафнію» -  Марія Яцюк , учениця 9 класу спеціалізованої школи № 43 м. Києва.
  2. «Вплив комбінацій довжин хвиль видимого спектру на продукування компонентів фотосистем Chlorella Vulgaris» -  Дарія Снєжко, учениця 10 класу спеціалізованої школи № 53, м. Києва
  3. «Дослідження екосистеми Аrabidopsisthaliana (L.) Heynh і основних фізіологічних груп мікроорганізмів із генетичним маркуванням генетично відібраних ізолятів» –  Анастасія Шадур, учениця 11 класу спеціалізованої школи № 159 м. Києва.
  4. «Розробка методу раннього виявлення та критерії оцінки діагностики лейкозу» - Євген Бутенко, учень 11 кл. школи № 9 м. Києва.
  5. «Особливості біоелектричної активності головного мозку та методи профілактики мігрені серед старшокласників» - Амілія Кирилова, учениця 10 кл. спеціалізованої школи № 162, м. Харкова; член Харківського територіального відділення МАН України.
  6.  «Розробка та випробовування приладу для тестування стану рослин» - Марія Науменко, учениця 9 кл. школи № 90 м. Києва.
Науковці Академії та присутні у своїх виступах акцентували увагу на вагомості та науковій значимості представлених учнями  експериментальних науково-дослідницьких робіт. Зокрема, ректор Академії Олександр Бондар, звертаючись до талановитої молоді, зазначив, що саме їм,   молодим вченим,  у недалекій перспективі  примножувати наукові здобутки в ім'я процвітання нашої незалежної України. Він також наголосив, що колектив Академії буде всебічно сприяти юним  на шляху їх зростання. 
Володимир Назаренко.
  
 

Анонси