Впровадження сталих державних закупівель
В Дніпропетровській ТПП за участю експертів Даржавної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди та ВГО«Живої планети» відбувся семінар-тренінг «Сталі закупівлі в державному та приватному секторах економіки. Принципи, методи, інст
В рамках реалізації проекту «Забезпечення сталого розвитку та можливості переходу до більш екологічної економіки на основі сталих державних закупівель» Програми ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) компоненти проекту  «Екологізація економік в країнах Східного партнерства» (EaP GREEN) відбувся семінар-тренінг «Сталі закупівлі в державному та приватному секторах економіки. Принципи, методи, інструменти та практики».

Ведучі тренери заходу: Світлана Берзіна, міжнародний екологічний аудитор Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета», ознайомили представників Дніпропетровської ОДА, провайдерів зелених послуг та компаній і підприємств регіону з принципами та методами застосування моделі сталих державних закупівель, впровадження екологічних критеріїв та перевагами вибору товарів і послуг з поліпшеними екологічними характеристиками.

Учасники семінару-тренінгу мали можливість ознайомитись з тенденціями розвитку ринку органік- та еко- продукції в Україні та в світі, а також зі стандартами, методами оцінювання та кращими практиками просування органічно та екологічно сертифікованої продукції на національному і закордонному ринках.

Окрему увагу було приділено питанню впровадженню моделі сталих державних закупівель, яка  відрізняється від традиційного в Україні підходу до державних закупівель тим, що передбачає включення екологічних критеріїв на різних етапах закупівель (при плануванні, формуванні технічних специфікацій, виконанні договору тощо) для досягнення вищих стандартів у сфері захисту довкілля та соціальних стандартів.

За допомогою сталих закупівель бюджетні установи та організації можуть сприяти досягненню  цілей державної екологічної політики, таких як  зниження викидів парникових газів, поліпшення ефективності використання енергії та водних ресурсів, зменшення відходів виробництва та споживання, поліпшення показників безпеки готової продукції. У соціальній сфері сталі державні закупівлі можуть вплинути, наприклад  на створення більш комфортного середовища для життя та поліпшення стану здоров’я споживачів. В економічному плані підхід сталих державних закупівель передбачає оцінювання повної вартості життєвого циклу продукції, що забезпечує об’єктивну оцінку економічних вигід чи втрат стосовно предмета закупівлі та ефективність державних закупівель.

Сталі державні закупівлі є одним з інструментів політики ЄС в рамках реалізації стратегії «Європа 2020» та закріплені на рівні нового права ЄС у сфері державних закупівель Директивами 24/2014/ЄС та 25/2014/ЄС.
 

Анонси