Новини
ТК 82 «Охорона довкілля» розпочинає обговорення першої редакції проектів національних стандартів у сфері якості повітря
ДСТУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб.
Цей національний стандарт встановлює правила відбору проб у газоходах стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря з метою подальшого визначення концентрацій забруднюючих речовин.  Проект ДСТУ розроблено у відповідності до міжнародних та національних НД. Стандарт регламентує процес відбору проб газопиловихвикидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, забезпечує отримання репрезентативних проб і, у подальшому, вірогідних результатів вимірювань концентрацій забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря під час проведення державного й відомчого контролю та моніторингу.

Впровадження цього національного стандарту сприятиме підвищенню рівня єдності та необхідної точності результатів вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря і, таким чином, підвищить ефективність контролю та моніторингу.
 
ДСТУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків.
Цей стандарт установлює методи визначення вологості газопилових потоків, ненасичених водяною парою, в організованих викидах стаціонарних джерел. Проект ДСТУ розроблено на заміну ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
 
Подання коментарів до першої редакції оприлюднених  проектів ДСТУ до 10 листопада 2017 року на адресу відповідального розробника:
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП);
вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166
тел./факс: 057-702-16-04 або
електронною поштою ecolog525@ukr.net
 
Анонси