Новини
Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» починає процедуру перевірки стандартів, що встановлюють екологічні критерії оцінювання життєвого циклу будівельних матеріалів та виробів
Підкомітет 3 «Оцінка життєвого циклу» технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» (ПК 3 ТК 82) інформує про початок перегляду стандартів, що встановлюють екологічні критерії для оцінювання життєвого циклу будівельних матеріалів та виробів (надалі – екологічні критерії), впроваджених до 2013 року: СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2012 Гіпсокартон. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу СОУ ОЕМ 08.002.16.004:2010 Бетон та вироби з бетону. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу СОУ ОЕМ 08.002.03.057:2009 Шпалери. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу Екологічні критерії впроваджуються до добровільної системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи (ІSO 14024:1999, IDT), з тим щоб встановити показники поліпшених екологічних характеристик для визначеної категорії продукції задля оцінювання її переваг відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини на усіх стадіях життєвого циклу. Процедура перегляду є стандартною і проваджується з метою актуалізації стандартів з врахуванням змін у державних нормах та нормативних документах, впроваджених прогресивних технологій виробництва та інноваційних рішень за останні роки. Основним завданням при перегляді екологічних критеріїв є: - збалансоване управління природними ресурсами; - зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва; - зниження екологічних впливів у процесі виробництва; - обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах; - зниження радіологічного забруднення виробів; - зменшення відходів виробництва та споживання. ПК 3 ТК 82 запрошує технічні комітети стандартизації, науково-дослідні інститути, товаровиробників, а також незалежних експертів у сфері сучасних технологій виробництва, енергозбереження, систем управління, товарознавців та екологічних аудиторів долучитися до участі в робочих групах по перегляду стандартів. Бажаючих взяти учать у перегляді, просимо надіслати резюме експерта у термін до 15 серпня 2017 року на електрону пошту lca.tc82@ukr.net Формат роботи робочих груп передбачає проведення засідань, Оnline консультацій та презентацій. Контактна особа: Бузан Галина Сергіївна, секретар ПК 3 ТК 82 тел. + 38 066 405-42-80, + 38 067 354-72-88, електронна пошта на lca.tc82@ukr.net Інформаційна довідка про вимоги до екологічних критеріїв http://www.ecolabel.org.ua/images/2016/ecokriterii-20160209.pdf Сталий розвиток. Іншої дороги немає, журнал The Buziness HERALD/ 4-5 (273) 2017/ С.В. Берзіна Стаття «EcoLabel в анфас і профіль», журнал «Дiловий вісник»/ 6 (253) 2015/ С.В. Берзіна http://www.ecolabel.org.ua/images/2016/DV2015_06_EcoLabel.pdf Стаття «ЕКО + експорт» , журнал «Дiловий вісник»/ 4 (251) 2015 / С.В. Берзіна
Анонси