Новини
Структурні підрозділи Академії звітують про свою роботу за 2017 рік
У Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління відбулося розширене засідання Вченої ради, на якому були заслухані звіти окремих структурних підрозділів Академії за підсумками науково – освітньої роботи у 2017 році. Відкриваючи засідання  ректор Академії Олександр Бондар, зокрема наголосив, що річні звіти структурних підрозділів – це не формальний акт, а  має відбутися всебічний аналіз діяльності того чи іншого підрозділу, предметна розмова щодо поліпшення роботи, і, якщо є недоліки, накреслити шляхи їх усунення. Він також зазначив , що на сьогодні Академія має потужний кадровий потенціал, який треба задіяти  повною мірою щоб успішно виконати покладені на Академію завдання на 2018 рік.
Вчена рада затвердила графік наступних засідань.
 
Довідково. На сьогодні в структурі Академії діють 2  Навчально-наукові інститути, до складу яких входять 7 кафедр і один центр, а  також діють ще 7 центрів як самостійні структурні підрозділи Академії, а саме: Міжгалузевий координаційний центр з екологічної освіти для сталого розвитку (має у своєму складі 3 кафедри), Центр науково-екологічної інформації, Центр екологічної стандартизації, Центр екологічної сертифікації, Інформаційно-просвітницький Орхуський центр, Центр еколого-ресурсного відновлення Донбасу, Центр європейської та євроатлантичної інтеграції.
 
Анонси