Анонси
Прилюдний захист дисертації

21 вересня 2017р. в Держаній екологічній академії післядипломної освіти та управління (к.310) відбудеться прилюдний захист дисертацій: Бриндзі Ірини Володимирівни на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему    "Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття" та Йоркіної Надії Володимирівни "Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка урбосистем міста Мелітополь" на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К26.880.02..В.Лукіша