Новини
На засіданні «Круглого столу» розглянули питання планування розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад
У Державній екологічній академії післядипломної освіти та  управління  відбулося засідання   «Круглого столу» на тему: «Планування розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад для забезпечення їх фінансової стійкості», присвяченому Дню землевпорядника України. Вів засідання директор Навчально-наукового інституту  економіки та екології природокористування Антон Третяк .
У заході брали участь представники об’єднаних територіальних громад  Київської , Хмельницької ,Черкаської і Чернігівської областей та ВГО « Спілка землевпорядників України».
Розглядалися такі  питання порядку денного :
-  Про засади розроблення програм використання і охорони земель та інших  природних ресурсів на території об’єднаних територіальних громад.
-  Про проблеми визначення земель комунальної власності на землю та зміни меж населених пунктів.
-  Про шляхи узгодження розроблення землевпорядної та містобудівної документації в межах населених пунктів.
     Під час їх обговорення учасники засідання «Круглого столу» висловили думки про  те,  що
одним із першочергових завдань сформованої територіальної громади має стати розроблення Програми використання і охорони земель та інших природних ресурсів на території даної територіальної громади для забезпечення  її фінансової спроможності, у якій необхідно також  визначити  основні проблеми з використання і охорони земель  та інших природних ресурсів, систему заходів щодо їх охорони, вартість комплексу заходів та робіт із землевпорядкування, розміри збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету.
Заходи Програми повинні спрямовуватися на  :
-  перерозподіл земельного фонду між галузями економіки, виходячи з придатності земель для використання їх у складі різних за цільовим призначенням категорій земель;
-  оптимізацію структури земельних угідь;
-  консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;
-  створення  і впорядкування  водоохоронних  зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, а також формування інших зон територіальних обмежень у використанні земель з метою їх реєстрації  в державному земельному кадастрі ;
- збереження природних ландшафтів  на землях промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення;
- зміцнення фінансово-економічного  стану сільсько - господарських  підприємств, підвищення добробуту сільського населення.
Програма стане складовою частиною діяльності із забезпечення екологічної рівноваги та соціально-економічної стабільності відповідної територіальної  громади :
- в економічній сфері – підвищення фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади, за рахунок  більш раціонального використання  природно-ресурсного потенціалу земель, та інших природних ресурсів;
- в екологічній сфері – оптимізовані заходи щодо охорони земель, природних ландшафтів та техногенно –екологічної безпеки життєдіяльності людини;
- у  соціальній сфері – припинення деградації села, створення та підтримання умов повноцінного життєвого середовища, поліпшення використання  рекреаційних ресурсів тощо.
 
Крім того, зважаючи на сучасні проблеми, що виникають у населених пунктах на шляху відведення земельних ділянок у власність і користування громадян зі зміною їх цільового призначення, необхідно першочергово  виконати комплекс землевпорядних робіт щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів та визначенням  на їх територіях  земельних ділянок комунальної власності, а також внесення таких даних до  системи ведення державного земельного кадастру.

 
Анонси