Анонси
Курси підвищення кваліфікації начальників природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) установ ПЗФ за 90-годинною професійною програмою з екології за очно-дистанційною формою навчання
На кафедрі заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів Україниз 23 квітня 2018 року розпочалися курси підвищення кваліфікації начальників природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) установ ПЗФ за 90-годинною професійною програмою з екології за очно-дистанційною формою навчання.
Навчальною програмою, що складається з трьох змістовних модулів: 
1. Основи загальної екології;
2.Основи заповідної справи;
3. Основи управління
передбачено 30 год. аудиторних занять та 60 год. самостійної роботи.
Слухачі мають скласти заліки з 3-х модулів, підготувати та захистити випускову роботу з актуальних питань діяльності ПНДВ.
По закінченню курсів слухачі отримують свідоцтво державного зразка.


Анонси