Новини
Конференція «Сталі державні закупівлі: принципи, методи та досвід впровадження в Україні та у світі»
23 листопада 2017 року відбудеться Конференція «Сталі державні закупівлі: принципи, методи та досвід впровадження в Україні та у світі», яка є заходом регіональної програми ЄС «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу (надалі – EaP GREEN)». Конференція проходитиме з 10:00 до 18:00 в МВЦ,Конференц-зал № 4, (Міжнародний виставковий центр, Київ, проспект Броварський, 15).
Бенефіціари програми EaP-GREEN: Мінекономрозвитку та Мінприроди.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (далі-Академія) здійснює координацію виконання компоненти 1.6 «Заохочення зміни державного споживання через впровадження практики сталих державних закупівель».
Сталі закупівлі дозволяють здійснювати більш ефективні закупівлі, із застосуванням у якості критеріїв відбору вимог екологічних та соціальних стандартів, оцінюючи вартість життєвого циклу предмету закупівель.
Такій підхід відповідає вимогам:
1) законодавства ЄС* та багатьох країн світу;
2) в певній мірі Закону України «Про публічні закупівлі»**;
3) запланований до повного впровадження в Україні до 2019 року згідно Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р)***.
Учасники конференції:
- отримують відповіді на питання, що стосуються застосування принципів та методів здійснення сталих державних закупівель (СДЗ), переваг цього підходу та прикладів застосування у країнах ЄС, та у світі;
- ознайомляться:
а) з аналізом готовності ринку, застосування СДЗ в українських реаліях, вимогами закордонних інвесторів та типовими критеріями документації конкурсних торгів;
б) практичними прикладами застосування СДЗ в Україні та керівництвом по здійсненню СДЗ в Україні;
в) реформами національного законодавства, спрямованими на посилення потенціалу застосування СДЗ та заходами, спрямованими на підтримку цих реформ.
 
Участь в Конференції може бути корисною не тільки представникам замовника (бюджетних установ, організацій, закладів, державних та комунальних підприємств), а і постачальникам, надавачам послуг, виконавцям робіт (компаній, підприємств, бізнес-асоціацій та спілок).
Участь в Конференції безкоштовна, за умов попередньої реєстрації до 17 листопада 2017 року.
Учасники отримають сертифікати про відвідання заходу та підвищення кваліфікації з публічних закупівель.
В Конференції візьмуть участь експерти проекту EaPGREEN, представники від Мінекономрозвитку,Мінприроди, Антимонопольного комітету України, Держпродспоживінспекції України.
Підтвердження щодо участі у заході просимо направити на e-mailgalinabuzan@gmail.com, зазначивши ПІБ (повністю), посаду, організацію, тел. моб. та e-mail. Тема повідомлення: Реєстрація на Конференцію по СДЗ. Контактна особа – Бузан Галина Сергіївна, тел. 066-405-42-80, 067-354-72-88.
 
* Директива 2014/24/EU Європейського Парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/EC.
 
** Застосування екологічних критеріїв відповідає в певній мірі вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», в частині що стосується необхідності включення до документації конкурсних торгів застосування заходів із захисту довкілля (при проведенні відкритих торгів та попередньої кваліфікації). Також Закон вказує на те, щодокументаціяконкурснихторгівповиннаміститипосилання на стандарти, щовизначають характеристики, вимоги, умовніпозначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами абопослугами. Згідно з цією нормою Закону замовникиможутьпосилатися на стандарти, яківстановлюютьдодатковікритеріїдопредметузакупівель, в тому числіщодойого характеристик (наприклад, енергоефективність, функціональні характеристики, безпека, біологічнийрозклад та іншіекологічні характеристики), тим самим забезпечуватиефективністьзакупівлі.
*** Згідно статті 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, до 2019 року Україна зобов'язана впровадити в систему закупівель на законодавчому рівні вимоги, що забезпечують більшу інтеграцію екологічних і соціальних критеріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, у тому числі:
- стандартівпідтвердженняякостіпродукції та міжнароднихстандартівекологічногомаркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);
- вимог і методіввизначеннявартостізакупленихтоварів, робіт і послуг в розрахункуїхповногожиттєвого циклу і додатковихвитрат на екологічні, соціальні та технологічнінаслідкиїхвикористання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82 Директиви 2014/24/ЄС);
- спеціальніумовизакупівлітоварів і послуг, щозакуповуються з метою підтримкизайнятостісоціальнонезахищенихосіб, інвалідів, а також для наданняспеціалізованихпослугтворчимиоб'єднаннямиабонекомерційнимиорганізаціями в сферікультури, охорониздоров'я та соціальноїдопомогинаселенню (Статті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС ).
Анонси