Новини
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління підвищує кваліфікацію працівників Державної екологічної інспекції України з питань природно-заповідної справи
Всім відомо, що справа збереження природно-заповідного фонду України має загальнодержавне значення. Разом з тим, державне регулювання в зазначеній сфері є досить складним та спирається на багато секторальних нормативно-правових актів.
У рамках виконання Закону України “Про природно-заповідний фонд України” і згідно з планом-графіком курсів підвищення кваліфікації державних службовців – працівників територіальних органів Державної екологічної інспекції України та громадських інспекторів з охорони довкілля на 2018 рікуДержавній екологічній академії післядипломної освіти Міністерства екології та природних ресурсів Україниз 19по 21 березня 2018 р. проходили курси підвищення кваліфікації на тему «Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду».
Лекції читалипровідніфахівціта науковці в галузізаповідноїсправи, державного (екологічного) контролю,нормативно-правового регулюванняу межахтериторій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічного менеджменту рослинного і тваринногосвітуУкраїни.
Слухачами зазначенихкурсівбули працівники територіальних органів Державної екологічної інспекції України, зокрема керівники структурних підрозділів, головні спеціалісти - державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища областей. Після проходження курсів всі слухачіотримали свідоцтва державного зразкапро підвищеннякваліфікації.
Слухачівисокооцінилипрограмунавчання, їїнауково-практичнуспрямованість та рівеньвикладаннянавчальнихдисциплін. Вони висловилипропозиціїщодоневідкладної потреби систематичного підвищеннякваліфікаціїпрацівниківДержавноїекологічноїінспекціїУкраїни, можливо, з виїздом в окремірегіонина базіокремих природно-заповіднихустанов.
Нагадуємо, щоДержавна екологічна академія післядипломної освіти та управління продовжує навчання відповідно до Професійної програми підвищення кваліфікації з екології для начальників науково-дослідних природоохоронних відділень установ ПЗФ та пропонує взяти участь у зазначеному навчанні.Запропонована комплексна професійна навчальна програма загальним обсягом 3 кредити ECTS (90 год.) включає 3 змістовних модулі: основи загальної екології, основи заповідної справи, основи екологічного менеджменту, а також підготовку випускової роботи.
Анонси