Новини
XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція
У Національному технічному університеті України « Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» відбулася XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція   «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвячена 120-річчю « КПІ ім. Сікорського».
У роботі конференції брали участь провідні вчені « КПІ ім. Ігоря Сікорського», НАН України, вищих навчальних закладів та установ України, студентська молодь, учні СШ – вихованці Київської Малої академії.
Відкриваючи захід проректор з наукової роботи «КПІ ім. Сікорського» Михайло Ільченко у вітальному слові, зокрема, зазначив, що Київський політехнічний вуз завжди був на вістрі науки й інноваційних наукових розробок. І сьогодні науковці Політехнічного, талановите студентство вузу успішно примножують його славу, - наголосив учений.
Інновації в розвиткові науки і техніки в усі часи були тісно пов’язані з діяльністю столичного політехнічного вузу, відомого не лише в Україні , а й далеко за її межами. Багаточисленна плеяда вчених, імена яких золотими літерами вписані у світову історію технічної науки, – випускники КПІ,- сказав академік НАН України , директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.
Привітавши учасників конференції, науково – педагогічний колектив вузу з 120 - річчям « КПІ ім. Ігоря Сікорського» ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Олександр Бондар підкреслив, що розвиток економіки, промислового потенціалу країни, суспільства в цілому завжди був і є у тісному зв’язку з розвитком наукової сфери і освіти. Проте нині на часі й екологізація освіти, розвиток суспільних процесів на екологічних засадах, розробка й використання інноваційних технологій у напрямку зменшення тиску на навколишнє природне середовище, збереження чистого довкілля для нинішніх і майбутніх поколінь. Для розвитку екологічної сфери України готує спеціалістів також і КПІ.   Здібній студентській молоді, учням СШ – вихованцям Київської малої академії, науковці ДЕА всебічно сприяють розширювати діапазон наукових екологічних знань,- зазначив очільник Академії.
У своєму виступі учениця Київського ліцею №51 Єлизавета Чала сказала, що запровадження науково-освітніх програм важко переоцінити з точки зору їх значення і внеску в справу пошуку, виховання та залучення до експериментальної, дослідницької роботи здібної, талановитої учнівської молоді, яка прагне до поглибленого вивчення певних дисциплін і творчої наукової діяльності. Завдяки тісній співпраці освітян та науковців юні дослідники роблять свої перші кроки до країни знань, виконують свої перші експерименти, друкують свої перші наукові праці, проходять перший початковий етап підготовки наукової зміни. Надто важливо, щоб у цьому процесі разом із освітянами брали активну участь і науковці. Тільки завдяки спільним зусиллям можна досягти успіху, плідно використовуючи час навчання в гуртках і секціях, зробити істотний внесок у виховання майбутніх фахівців, які стануть гідним резервом кадрового потенціалу академічних установ.


Анонси