Новини
Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» починає процедуру перевірки стандартів, що встановлюють екологічні критерії оцінювання життжвого циклу харчової продукції
Підкомітет 3 «Оцінка життєвого циклу» технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» (ПК 3 ТК 82) інформує про початок перевірки стандартів, що встановлюють екологічні критерії для оцінювання життєвого циклу харчової продукції (надалі – екологічні критерії), впроваджених до 2013 року:
СОУ ОЕМ 08.002.03.016:2009. Мед натуральний. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
СОУ ОЕМ 08.002.03.023:2009 Вина. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 Продукти переробляння молока та м'яса. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу
Екологічні критерії впроваджуються до добровільної системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи (ІSO 14024:1999, IDT), з тим щоб встановити показники поліпшених екологічних характеристик для визначеної категорії продукції задля оцінювання її переваг відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини на усіх стадіях життєвого циклу.
Процедура перевірки є стандартною і проваджується з метою актуалізації стандартів з врахуванням змін у державних нормах та нормативних документах, впроваджених прогресивних технологій виробництва та інноваційних рішень за останні роки.
Основним завданням при перевірці екологічних критеріїв є:
- збалансоване управління природними ресурсами;
- зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва;
- зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
- обмеження вмісту небезпечних речовин у продукції;
- зменшення відходів виробництва та споживання.
ПК 3 ТК 82 запрошує технічні комітети стандартизації, науково-дослідні інститути, товаровиробників, а також незалежних експертів у сфері сучасних технологій виробництва, енергозбереження, систем управління, товарознавців та екологічних аудиторів долучитися до участі в робочих групах по перевірці стандартів.
Бажаючих взяти учать у перевірці, просимо надіслати резюме експерта у термін до 18 серпня 2017 року на електрону пошту lca.tc82@ukr.net
Формат роботи робочих груп передбачає проведення засідань, Оnline консультацій та презентацій.
Контактна особа: Бузан Галина Сергіївна, секретар ПК 3 ТК 82 тел. + 38 066 405-42-80, + 38 067 354-72-88, електронна пошта на lca.tc82@ukr.net
Інформаційна довідка про вимоги до екологічних критеріїв http://www.ecolabel.org.ua/images/2016/ecokriterii-20160209.pdf
Сталий розвиток. Іншої дороги немає, журнал The Buziness HERALD/ 4-5 (273) 2017/ С.В. Берзіна
Стаття «EcoLabel в анфас і профіль», журнал «Дiловий вісник»/ 6 (253) 2015/ С.В. Берзіна http://www.ecolabel.org.ua/images/2016/DV2015_06_EcoLabel.pdf Стаття «ЕКО + експорт» , журнал «Дiловий вісник»/ 4 (251) 2015 / С.В. Берзіна
Анонси